„В търсене на бъдещето: Изкуствен интелект и музеи“

Понеделник, 13 ноември – 18:00 – 20:30 ч (17-19.30 ч българско време)

Следващият етичен дебат, организиран от ICOM France и Institut national du patrimoine, ще се фокусира върху използването на изкуствен интелект в музеите. Какви са неговите приложения? Какви са ограниченията? Какви са очакванията? Какви са рисковете? Какви са нуждите? Какви са последиците за бизнеса?

С участието на Agnès Abastado, помощник-ръководител на дигиталното развитие, Musée d’Orsay;

Пиер-Ив Лошон, управляващ партньор на Sinapses Conseils и директор на Clic France;

Marie-Hélène Raymond, координатор по дигитална стратегия, Musée national des Beaux-Arts du Québec;

Томас Сагори, ръководител на дигиталното развитие на Националния археологически музей и производствен мениджър за колекцията Grands Sites Archéologiques за френското Министерство на културата.

Срещата ще бъде открита от Charles Personnaz, директор на Institut national du patrimoine, Emilie Girard, председател на ICOM Франция. Сесията ще бъде модерирана от Марион Каре, основател и директор на Ask Mona.
Тази сесия ще се проведе едновременно: – в аудиторията Jacqueline Lichtenstein на Institut national du patrimoine (2 rue Vivienne – 750012 Paris) – онлайн на дигитална платформа Събитието ще се проведе едновременно на френски, английски и испански език

Program
Official openings
Charles Personnaz, director of the Institut national du patrimoine
Emilie Girard, ICOM France president
Speakers
Agnès Abastado, Assistant Head of Digital Development, Musée d’Orsay
Pierre-Yves Lochon, Managing Partner of Sinapses Conseils and Director of Clic France
Marie-Hélène Raymond, digital strategy coordinator, Musée national des Beaux-Arts du Québec
Thomas Sagory, head of digital development for the Musée d’Archéologie Nationale and
production manager for the Grands Sites Archéologiques collection for the French Ministry of Culture
Moderation
Marion Carré, Founder and president of Ask Mona
Useful informations
On site :
Auditorium Jacqueline Lichtenstein de l’institut national du patrimoine
2 rue Vivienne
750012 Paris
Online :
Link : https://us02web.zoom.us/j/89311288464?pwd=R1lUWTF2YWRCSWZSSHV1VFAyRFpPdz09
ID :893 1128 8464
Code :023124

Hits: 5