Аварийно планиране и реконструкция

Сряда, 22 октомври 2023 г 18:30 – 20:00 

Въоръжени конфликти, природни бедствия, терористични актове и т.н., как музеите и културните институции се справят с рисковете? Как демонстрират устойчивост? Как предвиждат? Реагират? На влак….?

Сесия, илюстрирана от професионалисти, които са били изправени пред тези извънредни ситуации.

Дискусия с:

Ан-Мари Афейш, генерален директор на Генералния съвет на музеите, Ливан Рейчъл Табет, специалист по поддръжка на колекции, Arab Image Foundation, Бейрут, Ливан

Апарна Тандон, старши програмен мениджър, ICCROM (Международен център за изследване на опазването и реставрацията на културни ценности), Италия

Сесията ще бъде модерирана от Кейт Сиймор, член на борда на ICOM-CC и Сандрин Божар-Вале, член на борда на ICOM Франция. Ще се проведе едновременно на френски, английски и испански език. Ще бъде записана и преизлъчена от ICOM France и неговите партньори.

Присъединете се към срещата:

ID на срещата: 832 7700 6466

Секретен код: 991523

Влезте от тук: https://us02web.zoom.us/j/83277006466?pwd=SkE1clMvdTBiYXVSK0owWThxNEd5UT09#success

Hits: 7