Уважаеми членове на БНК на ИКОМ,

 

С настоящото известие Ви напомняме, че на 21.02.2024 г. от 14:00 ч. на адрес:  гр. София, Античен културно- комуникационен комплекс „Сердика“ под пл. Независимост (подкуполно пространство), зала 1, ще се проведе Общото събрание на БНК на ИКОМ за 2024 г.

Оригиналната покана, публикувана на 16.01.2024 г., можете да намерите на уеб-адрес: https://icombulgaria.org/archives/2687.

 

В случай, че нямате възможност да присъствате лично на Общото събрание, молим да използвате долу прикачените пълномощни, за да упълномощите някого да Ви представлява. Използвайте документ №1, ако сте индивидуален член, и документ №2, ако сте институционален член.

Освен това Ви уведомяваме, че, поради утежнение в графиците на сдружението, Общото събрание ще бъде последната възможност за лично получаване на марките за 2024 г. Ако нямате възможност да присъствате, молим, в допълнение към пълномощното за представителство, да използвате документ №3 от долу прикачените, за да упълномощите някого да получи марката от Ваше име. В случай, че нямате възможност и за това, молим да ни изпратите адрес, на който марката да Ви бъде изпратена за Ваша сметка. Същият изпратете на имейла на сдружението – bnc_icom@abv.bg .

 

С уважение,

УС на БНК на ИКОМ

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ADVV_ICOM_Pulnomoshtno_individualni chlenove_20240124_BG_SN

2. ADVV_ICOM_Pulnomoshtno_kolektivni chlenove_20240124_BG_SN

3. ADVV_ICOM_Pulnomoshtno_marka_20240213_BG_SN

Hits: 37