СЪВРЕМЕННИЯТ МУЗЕЙ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА И АКТУАЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКО СРЕДСТВО
Лекция на д-р Лиляна Милкова

и практическо занятие на 23.04.2024 от 10:00 – 12:00 часа в
зала 19, Квадрат 500, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ 1

Молим за потвърждение за участие до 16 април ,за да съобразим
организацията на обучението спрямо записалите се.

Достъп: билет – 10 лв.

Д-р Лиляна Милкова, ръководител на отдел “Образование” и Нолън куратор
на образователни и академични програми в Художествената галерия на
Йейлския университет в САЩ, разглежда градивната роля на музея днес в
обучението на студенти и гимназисти във всички области на науката.
Лекцията представя теоретичните основи, предимствата и приложенията на
иновативната музейна педагогика, която се базира на активното
ангажиране на посетителите с музейното пространство и колекции. Добре
обмислената образователна среща на живо с произведения и предмети на
изкуството може не само да обогати или затвърди познанията на учащите,
но и да развие у тях полезни умения и мисловни навици, а също така да
разшири разбирането им за интердисциплинарни методологии и изследвания.

След лекцията участниците ще се включат в демонстрация на достъпни
практически занятия с приобщаваща функция и широко приложение, целящи да
подтикнат към внимателно и задълбочено вглеждане, което е в центъра на
всяко образователно преживяване в музея.

Д-р Лиляна Милкова има многогодишен опит с развиване на ефективната
образователна роля на университетския музей и е автор на публикации в
областта на музейната педагогика и историята на изкуството. Защитила е
докторат по изкуствознание в университета на Пенсилвания, САЩ и е
специализирала в отдел „Фотография“ на Националната галерия на САЩ във
Вашингтон.

Hits: 20