Уважаеми колеги и приятели на музеите!

 

През 1977 година на своята ХІ генерална конференция в Москва Международната организация на музеите решава 18 май да се отбелязва като Международен ден на музеите. Първите прояви са на следващата година. От тогава до днес, вече 46 години, 18 май се вписва трайно в живота не само на музеите, но и на всички хора и институции, които събират, опазват и популяризират културното наследство, на всички, които посещават музеите и обогатяват там своите знания, на всички, които даряват фамилни ценности, за да им се възхищават и други хора.

 

Темата на Международния ден през 2024 година е „Музеи за образование и изследователска дейност”. Тя подчертава все по-нарастващата роля на музеите в образоване на хората от различни възрасти, чрез интересно, емоционално и интерактивно изучаване на миналото. Тази тема поставя нов акцент върху важното им място в изследователските процеси. С упорита и системна работа музейните специалисти допринасят за обогатяване на различни клонове на науката. Понякога те осъществяват тази дейност за сметка на свободното си време, но го правят с любов и отдаденост.

 

Честит празник скъпи колеги!

 

Бъдете здрави и не забравяйте, че работейки в музеи имате привилегията вашият труд  да остане вписан в паметта на времето.

 

проф. Светла Димитрова

Председател на Български национален комитет на ИКОМ

Hits: 26